Dokumenty do pobrania

 

 

Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030

Raport z konsultacji publicznych Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030

Opinia Głównego Inspektora Sanitarnego ws. zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030

Opinia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030