Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030

 

 

 

 

Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych, zawiera propozycje budowy 100 obwodnic dla miejscowości w Polsce. Głównym celem Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 jest budowa drogowych obejść miejscowości zapewniających efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców.

Budowa 100 obwodnic w latach 2020-2030

Cele szczegółowe Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030

  • Zwiększenie płynności przejazdu po drogach krajowych (likwidacja odcinków dróg krajowych przebiegających przez teren zabudowany).
  • Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego (redukcja liczby wypadków).

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ma być osiągnięta m.in. dzięki rozdzieleniu tranzytowego ruchu ciężarowego od lokalnego ruchu osobowego oraz ruchu pieszego. Ponadto budowa obwodnic odciąży sieć drogową w miejscowościach objętych Programem Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030, która obecnie przenosi duże natężenie ruchu. Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 koncentruje się wyłącznie na obwodnicach miejscowości poza Transeuropejską Siecią Transportową. Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 zakłada budowę obwodnic zarówno dużych miast, jak i małych miejscowości.

Wybór poszczególnych przedsięwzięć do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu szeregu czynników, wśród których najważniejsze znaczenie miały:

  • stan prac przygotowawczych;
  • natężenie ruchu w okolicach danych miejscowości, w tym ruchu ciężkiego;
  • stan bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczony poziomem wypadkowości, w tym także ofiarami tych wypadków;
  • poprawa dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz konieczność zachowania zrównoważonego rozwoju wewnątrz kraju.

W toku realizacji budowy nowych obwodnic planuje się wytyczanie ich przebiegu poza obszarami gęsto zabudowanymi, co ma się przyczynić do usprawnienia ruchu tranzytowego, rozdzielenia ruchu lokalnego i regionalnego od długodystansowego. Ponadto ma to pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego, redukcję hałasu w obszarach zabudowanych oraz jakość powietrza w miejscowościach.

Efekty Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030

Ikona przedstawiająca samochód i ruch drogowy
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Ikona przedstawiająca otoczenie dróg krajowych
Zmniejszenie wpływu dróg krajowych na otoczenie
Ikona przedstawiająca teren z zabudową
Redukcja zanieczyszczeń i hałasu na terenie zabudowanym
Ikona przedstawiająca narzędzie do poprawiania
Poprawa płynności ruchu

Zgodnie z założeniami Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych, o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 obejmuje

 

100

obwodnic na liście podstawowej

53

obwodnice na liście rezerwowej

Pobierz Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030: